Why do I coach?

From understanding my position to setting and achieving goals.

When I coach people I start with basics – what do they want to talk about, why is it important to them and how do they know when they have reached desired outcome? On a recent session a coachee turned the question around – why do I coach, WIIFM? Why do I do it and what do I get in return?

When I joined my ICF journey in 2020 I had to provide the same answer. At the time I was a mid-level manager in charge of of department of 22 IT professionals and €4m annual budget. Four of them were software project managers whose decisions determined whether we delivered the products at timescale and remained in budget. All of the project managers relied on partner development teams. I felt that I needed to be less involved in technical elements, allowing enough time to focus on strategic objectives and developing my team. I felt I needed to improve my skills and knowledge on the second part – people leadership. By then I had devoured a trove of books on leadership, persuasion, NLP and strategic management. When I looked at the course curriculum I sensed that this combined with previous learning, a few mentors whose experience I could draw upon and practice would prepare me for the next role. Not knowing what it would be, I enrolled on the ICF ACC course.

The whole course is a self-discovery, learning techniques and practice. The latter is supported by the former, and both are equally important. Some people are naturally better listeners and are genuinely interested in others. Some can train these skills and some find it’s not for them.

Since then I have learned far more than I thought I would. Practicing coaching with people from various areas of life, both private and public sector has solidified learning and helped me to experience new perspectives. I would say that coaching has given me as much, if not more than my coachees who have found clarity in their problem fog. I have learned more about myself, what I want to do and where to develop. I believe that each coaching session gives something to both parties – coachee should get clarity in their issue/problem and coach improve the technique. Being better coach helps to get to solutions quicker and give coach more time to focus on everything else in their lives. And helps you get to the top faster.

Short answer? Interest in people, curiosity and empathy are the qualities I have identified in myself. I believe these are basis for a good leader who wants to achieve more, and through people. Continuous development leading to self-actualisation would be another way to say it.

What’s your goal? Do you know and have you mapped a route to it? How do you know how far you are?

If you are keen to know and get started, please pick a date/time combo suitable to you from my public calendar. First session is free. At the end of it you’ll know whether you want to continue.

Let’s climb that mountain together!

Half Dome, Yosemite National Park

Coaching – mis see on?

Coaching on üks võimalustest aidata inimest enda võimeid avastama ning parimaid võimalikke tulemusi saavutama. Paljud tugevad juhid on lisaks tugevatele mentoritele ka head coachid. Mentorlusel ja coacingul on oluline erinevus – esimene suunab lähtudes mentori kogemusest ja teine julgustab ja toetab coachee’d ise enda valikuid tegema.

ICF Estonia defineerib coachingut järgmiselt:

  • Coaching on inspireeriv ja loominguline partnerlus, mis toetab inimese isiklikku ja/või ametialast kasvu ning toimetulekut muutustega.
  • Coaching’u protsessis ei nõustata klienti, vaid eeldatakse, et üksikisik või meeskond on võimeline protsessi käigus ise sobivaid lahendusi ja vastused leidma.
  • Coach julgustab klienti avastama oma professionaalset ja isiklikku potentsiaali ning seda maksimaalselt rakendama.
  • Coaching keskendub tulevikule. Oluline on jõuda protsessis konkreetsete tegevuskavadeni, mis aitavad püstitatud eesmärke ellu viia.
  • On olemas palju erinevaid coaching’u-teenuseid, näiteks äri-, juhtimis-, karjääri-, edu-, stressi-, pere-, tervise- ja heaolu-coaching.

Coaching’u metoodika ja tehnikad tuginevad mõtteviisile, et inimene ise tajub, mis on tema elus ja töös ettetulevate takistuste lahendamiseks vajalik. Sageli on lahendused ilmselged, kuid inimesel ei pruugi olla oskust neid märgata. Sellistes olukordades on abiks coaching, kus coach’i roll on aidata klienti eri tehnikate abil neid lahendusi märgata ning inspireerida teda tegutsema. Lahenduste nägemiseks on kasulik asju kõrvaltvaataja pilguga vaadata. Neutraalne ja arendav coaching aitab analüüsida seniseid käitumisviise ja kogemusi, mille kaudu saab anda tähenduse nii oma edulugudele kui ka eksimustele. Selle protsessi eesmärk on õppimine ja eneseareng. Ainult igaüks ise saab vastutada oma arengu ja muutustega toimetuleku eest. Coach oskab klienti eneseavastusretkel julgustada, vastutada coaching’u-protsessi eest, kasutada professionaalselt coaching’u-tehnikaid ning tunnetada selle töö eetilisi piire.

Coaching ei ole nõrkade järeleaitamine. Coach’i abiga saadakse heast suurepäraseks, avastades oma elu mõtet ning õppides oma tugevusi oskuslikumalt hindama ja kasutama.

Olen peale aastast õpingut ja kaheaasrtast praktikat omandanud ICF ACC sertifikaadi. Usun, et minu taust meeskondade ja teenuste juhtimisel ning strateegilisel nõustamisel aitab mul olla ka hea coach Sinule. Seepärast kutsun Sind oma keerulisi küsimusi koos lahkama. Senised coachee’d on leidnud lahenduse ja asunud tegevuskava ellu viima kolme kuni kuue sessiooniga.

Coachingu esimene sessioon Sinule on tasuta. Kui sa tunned, et soovid jätkata, lepime kokku juba edasise tegevuskava ja tasu.

Alustamiseks leia minu avalikku kalendrist endale sobiv aeg. Seejärel mõtle välja oma küsimus / murekoht ja ole kokkulepitud ajal kohal. Kasutan nii Google Meet, kui Microsoft Teams rakendusi. Samuti võime Tallinnas leida vestlemiseks mõne vaikse kohvikunurga.

etEesti